Ineke Otte

inekeotte

Sommige Turkse Nederlanders kunnen Turkije niet uit

Sinds enkele dagen mogen sommige Nederlandse Turken, Turkije niet uit. Het zou dan gaan om personen die kritisch staan tegenover de Turkse president Erdogan. Om welke aantallen het zou gaan is geen duidelijkheid. Maar volgens sommige bronnen gaat het om tientallen en misschien zelfs honderd mensen. Er is zelfs bekend dat een Nederlandse Turk al maandenlang Turkije niet uit kan. Waarom bepaalde mensen niet meer Turkije uit kunnen kan verschillende redenen hebben. Bij sommige heeft het te maken met het feit dat ze in verband gebracht worden met de Gülen-beweging. Deze beweging zit volgens de Turkse overheid achter de couppoging van vorig jaar in juli. Daarnaast wordt de beweging door Turkije als terroristisch bestempeld. Vele leden of vermeende leden zijn al opgepakt.

turkije rel

Buitenlandse Zaken bevestigd het ‘uitreisverbod’
Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geeft aan dat er contact is met verschillende mensen die moeite hebben om Turkije uit te komen. Maar ze willen niet zeggen om hoeveel mensen het gaat. De betreffende personen zouden in Turkije familie bezoeken of waren vakantie aan het vieren. Sommige mensen zitten zelfs in een juridische procedure. Het ministerie geeft aan dat ze contact hebben gehad met de Turkse autoriteiten over deze problemen. Personen die moeilijkheden ondervinden om Turkije te verlaten kunnen hulp krijgen bij de Nederlandse ambassade in Ankara, maar ze kunnen zich ook melden bij het consulaat-generaal in Istanbul.

Ook andere nationaliteiten hebben moeite Turkije te verlaten

Naast Nederlandse Turken hebben ook Turken met ook een nationaliteit uit een andere Europese land moeite het land uit te komen. Er zijn berichten dat meerdere Turkse Duitsers moeite hiermee hebben. Ook een tweetal Turken met ook een Zwitserse nationaliteit konden voor een tijd het land niet uit. Deze hebben inmiddels Turkije weer verlaten.

Met discretie naar oplossing gezocht
Minister Koenders van buitenlandse Zaken heeft gezegd dat hij deze kwestie persoonlijk op hoog niveau heeft aangekaart bij de Turken. Hij geeft verder aan dat Buitenlandse Zaken op verzoek van mensen die problemen ondervinden om Turkije te verlaten, met discretie aan een oplossing kan worden gewerkt. Zodat deze mensen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun situatie en eventueel weer terug kunnen naar Nederland. De minister van Buitenlandse Zaken Koenders zegt verder dat hij zich maximaal zal inzetten om Nederlandse Turken die Turkije niet meer uit kunnen terug te halen naar Nederland. Hij zal dit op zowel politiek als consulair gebied doen.

Turkije boos over berichtgeving
Naar aanleiding van de berichtgeving in de media over deze kwestie heeft Turkije met boosheid gereageerd. Met name dat de berichten dat het uitreisverbod betrekking zou hebben op Turkse Nederlanders die kritisch zijn tegenover Erdogan, is men woedend. Volgens de Turkse ambassade in Den Haag worden er mensen tegengehouden. Maar het zou dan gaan om personen die in verband worden gebracht met de ‘terroristische’ Gülen-beweging en niet om critici van president Erdogan.

De Turkse ambassade heeft in een reactie op de berichtgeving in de media gesteld dat deze onjuistheden bevat en bevooroordeeld is. Dat het uitreisverbod zou gelden voor critici van Erdogan doet de ambassade af als absurd. Verder stelt de ambassade dat “De berichten proberen de legitieme maatregelen te ondermijnen die Turkije heeft genomen tegen verdachte leden van een geheim en sinister netwerk dat verantwoordelijk is voor de bloedige staatsgreep tegen de democratie” en “die suggesties lopen het risico om een terroristische organisatie te legitimeren.”

Bezorgde reacties in Nederland
De berichten in de media over deze kwestie leidden tot bezorgde reacties van Nederlandse Kamerleden. Zij stellen dat sinds de couppoging van vorig jaar, de rechtsstaat in Turkije vaker wordt ondermijnd door allerlei maatregelen.

Syrische jongeren lopen ter nagedachtenis van de vermoorde pater Frans

Vandaag 8 april 2017 begint de eerste van drie tochten om pater Frans van der Lugt te herdenken. Deze Jezuïet werd drie jaar gelden vermoord in het Syrische Homs. De organisator van de tochten is Rasha Yousef, die na haar vlucht uit Syrië in de Britse stad Liverpool belandde. Zij organiseerde de tochten samen met drie andere vrienden. Dat de manier om pater Frans te herdenken met een wandeling was, stond eigenlijk vast. Want in Syrië organiseerde de pater ook zulke wandeltochten. Rasha zegt dat zij en haar vrienden allemaal mee hebben gelopen met de wandelingen die de pater organiseerde. “Die wandelingen van pater Frans brachten mensen bij elkaar met verschillende achtergronden, religies en leeftijden. Mensen met wie we eerder nooit spraken, die we anders eng vonden, werden door die wandelingen vrienden. Ik heb er mijn echtgenoot leren kennen. Dankzij pater Frans” aldus Rasha bij Inekeotte.

Drie wandeltochten
De Nederlandse pater Frans van der Lugt is op 7 april 2014 doodgeschoten in de op dat moment belegerde stad Homs. Ondanks de bombardementen, en de hongersnood besloot de pater te blijven. Gisteren was er een herdenking in Den Bosch. En vandaag lopen 240 Syrische jongeren uit verschillende Europese landen van Helvoirt naar Heeswijk. Morgen gaat de tocht van Heeswijk naar Sint Agatha en maandag is het een rustdag. Deze dag worden er wel allerlei workshops georganiseerd. De laatste tocht zal dinsdag plaatsvinden en gaat van Sint Agatha naar Nijmegen. Deze tocht bedraagt meer dan 85 kilometer.

Mensen bij elkaar krijgen
Rasha Yousef heeft Jan Peters, ook een Jezuïet benadert met de vraag of hij kon helpen de wandeltochten te organiseren. Dat deed hij graag. Terwijl Peters naar de uitbundig zingende jongeren, die klaar staan om aan de tocht te beginnen kijkt zegt hij dat hij het geweldig vindt dat ze dit voor pater Frans doen. Het geeft volgens hem een beetje aan wat de pater in Syrië voor elkaar kreeg. Namelijk mensen bij elkaar krijgen, door samen te lopen en contact te hebben.

Geen makkelijke tochten
De tochten die de pater in Syrië organiseerde waren verre van makkelijk. Het waren volgens Peters “stevige en vermoeiende marsen. Frans had echt het idee dat je mensen zich moet laten inspannen, tot het einde van hun krachten. Pas dan komt er een heleboel los.” Pater Peters heeft zelf nooit met de tochten meegedaan. Omdat wanneer hij in Syrië was er altijd veel in een korte tijd moest gebeuren, aldus Peters. “ Maar nu ik dit zo zie, vind ik het wel jammer dat ik het niet zelf heb meegemaakt.”

Dagen vol vreugde
Een deelnemer aan de tochten is de 17-jarige Yamen. Hij is vanuit Duitsland gekomen voor de wandelingen. Hij vertelt dat hij al maanden naar de tochten uitkeek. Hij heeft de pater niet gekend, omdat hij pas tien was toen zijn ouders uit Syrië vluchtten. De reden dat hij mee wilde doen met de tochten is dat hij vrienden tegenkomt die hij sinds de vlucht uit Syrië niet meer heeft gezien. Voor hem zijn dit dagen vol vreugde waarin hij ook nieuwe vrienden maakt.

Hopen op een nieuwe Syrië
Pater Peters vindt het treurig dat de oorlog nog steeds voortduurt in Syrië. “Je kunt alleen maar hopen dat het beter wordt. Frans heeft zich nadrukkelijk op jongeren gericht. Ook voor gehandicapten heeft hij trouwens veel gedaan. Maar misschien heeft hij de jongere generatie zo kunnen motiveren dat zij ooit dat nieuwe Syrië waar Frans van droomde, kunnen opbouwen. Je moet het toch van deze generatie hebben. We blijven hopen, samen met Frans”, aldus Jan Peters.

Meer kinderen gingen in 2016 naar een opvang

Uit cijfers van de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blijkt dat steeds meer kinderen naar de opvang gaan. De belangrijkste reden dat steeds meer ouders gebruikmaken van opvang voor hun kinderen komt door de aantrekkende economie. Hierdoor zijn er steeds meer werkende ouders. Maar ook de hogere kinderopvangtoeslag speelt zeker een rol bij de keus om gebruik te maken van een soort opvang.

Meer vrouwen met kinderen aan het werk

In het laatste kwartaal van 2016 gingen er 702.000 kinderen naar een gastouder, dagopvang of buitenschoolse opvang. En in diezelfde periode is het aantal werkende vrouwen het hoogste sinds 2012. Vrouwen werken gemiddeld zo een 25 uur per week. En bij vrouwen die kinderen hebben die jonger zijn dan 11 jaar is dit gemiddeld zelfs hoger. De minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher vindt het fantastisch dat steeds meer moeders werken. En dat hun kinderen het fijn hebben op de opvang.

kinderen samen

Soorten opvang

Als we kijken naar de gemiddelde cijfers over heel 2016 dan gingen er 682.000 kinderen naar een opvang. In vergelijking met 2015 was dat 639.000 en in 2014 een gemiddelde van 620.000 kinderen. De cijfers laten een duidelijke stijging zien. Als er wordt gekeken naar van welk soort opvang ouders het meeste gebruikmaken in het laatste kwartaal van 2016 dan zien je dat 325.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang gingen. Gevolgd met 277.000 kinderen naar de dagopvang en 65.000 kinderen tot en met 3 jaar gingen naar een gastouder. Tegen 54.000 van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar die ook gebruikmaakten van een gastouder. Ook zijn er kinderen die gebruikmaken van een combinatie van soorten opvang.

Stijging dag- en buitenschoolse opvang, daling gastouders
768 meer centra voor dagopvang zijn er in Nederland in 2016 bijgekomen. Dat maakt een totaal van 7499 stuks, dit is 11,4 procent meer dan er in 2015 waren. Deze stijging wordt onder meer verklaard door de omvorming van peuterspeelzalen naar zogenaamde kinderopvanglocaties. Ook de locaties voor buitenschoolse opvang zijn in 2016 toegenomen. Het totale aantal komt nu uit op 6648, een stijging van 230 locaties. Zien we een stijging bij de dagopvang en de buitenschoolse opvang, bij de gastouderopvang komt een beeld van daling naar voren. Deze trend is al jaren aan de gang. In vergelijking met begin 2016 zijn er tegenwoordig 919 gastouders minder actief.

Minder uren opvang
Er gaan in 2016 meer kinderen naar een opvang maar wel voor minder uren. Want het gemiddelde aantal uren dat ouders van een opvang gebruikmaken neemt namelijk af. Was dat in 2015 nog een gemiddeld aantal uren van 58,1 uur per maand per kind. In 2016 is dat gedaald naar 57,3 uur per maand.

Vaker deeltijdwerkend
Volgens hoogleraar Arbeidsrecht Ton Wilthagen heeft Nederland een grote mate van arbeidsparticipatie. Dat betekent dat veel mensen werken. Maar dat betekent niet een volle werkweek want velen werken namelijk deeltijd. En bij die mensen stijgen de uren niet zo makkelijk, aldus de hoogleraar. Dat gegeven werkt ook door in de opvang van kinderen. De meeste werkende ouders brengen hun kinderen niet een hele week naar een opvang. Hierdoor is het lastig voor de branche om een goedgevulde dagopvang te hebben, meldt Inekeotte.nl

Fluctuatie door bezuinigingen
Door het terugdraaien van de bezuinigen op de kinderopvangtoeslag door de regering zie je dat meer kinderen naar een opvang gaan. Maar dit is niet per definitie voor meer uren. Want ouders hebben uit het verleden geleerd dat er bezuinigd kan worden op deze toeslag. En dan moet het ook dan nog betaalbaar en rendabel zijn om je kinderen naar een opvang te brengen.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén