Uit cijfers van de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blijkt dat steeds meer kinderen naar de opvang gaan. De belangrijkste reden dat steeds meer ouders gebruikmaken van opvang voor hun kinderen komt door de aantrekkende economie. Hierdoor zijn er steeds meer werkende ouders. Maar ook de hogere kinderopvangtoeslag speelt zeker een rol bij de keus om gebruik te maken van een soort opvang.

Meer vrouwen met kinderen aan het werk

In het laatste kwartaal van 2016 gingen er 702.000 kinderen naar een gastouder, dagopvang of buitenschoolse opvang. En in diezelfde periode is het aantal werkende vrouwen het hoogste sinds 2012. Vrouwen werken gemiddeld zo een 25 uur per week. En bij vrouwen die kinderen hebben die jonger zijn dan 11 jaar is dit gemiddeld zelfs hoger. De minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher vindt het fantastisch dat steeds meer moeders werken. En dat hun kinderen het fijn hebben op de opvang.

kinderen samen

Soorten opvang

Als we kijken naar de gemiddelde cijfers over heel 2016 dan gingen er 682.000 kinderen naar een opvang. In vergelijking met 2015 was dat 639.000 en in 2014 een gemiddelde van 620.000 kinderen. De cijfers laten een duidelijke stijging zien. Als er wordt gekeken naar van welk soort opvang ouders het meeste gebruikmaken in het laatste kwartaal van 2016 dan zien je dat 325.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang gingen. Gevolgd met 277.000 kinderen naar de dagopvang en 65.000 kinderen tot en met 3 jaar gingen naar een gastouder. Tegen 54.000 van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar die ook gebruikmaakten van een gastouder. Ook zijn er kinderen die gebruikmaken van een combinatie van soorten opvang.

Stijging dag- en buitenschoolse opvang, daling gastouders
768 meer centra voor dagopvang zijn er in Nederland in 2016 bijgekomen. Dat maakt een totaal van 7499 stuks, dit is 11,4 procent meer dan er in 2015 waren. Deze stijging wordt onder meer verklaard door de omvorming van peuterspeelzalen naar zogenaamde kinderopvanglocaties. Ook de locaties voor buitenschoolse opvang zijn in 2016 toegenomen. Het totale aantal komt nu uit op 6648, een stijging van 230 locaties. Zien we een stijging bij de dagopvang en de buitenschoolse opvang, bij de gastouderopvang komt een beeld van daling naar voren. Deze trend is al jaren aan de gang. In vergelijking met begin 2016 zijn er tegenwoordig 919 gastouders minder actief.

Minder uren opvang
Er gaan in 2016 meer kinderen naar een opvang maar wel voor minder uren. Want het gemiddelde aantal uren dat ouders van een opvang gebruikmaken neemt namelijk af. Was dat in 2015 nog een gemiddeld aantal uren van 58,1 uur per maand per kind. In 2016 is dat gedaald naar 57,3 uur per maand.

Vaker deeltijdwerkend
Volgens hoogleraar Arbeidsrecht Ton Wilthagen heeft Nederland een grote mate van arbeidsparticipatie. Dat betekent dat veel mensen werken. Maar dat betekent niet een volle werkweek want velen werken namelijk deeltijd. En bij die mensen stijgen de uren niet zo makkelijk, aldus de hoogleraar. Dat gegeven werkt ook door in de opvang van kinderen. De meeste werkende ouders brengen hun kinderen niet een hele week naar een opvang. Hierdoor is het lastig voor de branche om een goedgevulde dagopvang te hebben, meldt Inekeotte.nl

Fluctuatie door bezuinigingen
Door het terugdraaien van de bezuinigen op de kinderopvangtoeslag door de regering zie je dat meer kinderen naar een opvang gaan. Maar dit is niet per definitie voor meer uren. Want ouders hebben uit het verleden geleerd dat er bezuinigd kan worden op deze toeslag. En dan moet het ook dan nog betaalbaar en rendabel zijn om je kinderen naar een opvang te brengen.